SGP hoopt op afschaffing veplichting om zondag open te zijn

nieuws
winkelcentrum paddepoel

De Tweede Kamerfractie van de SGP is blij dat minister Kamp van economische zaken de problemen rond de winkelopenstellingen in winkelcentra serieus neemt.

Het probleem is dat sommige winkeliers door contracten gedwongen worden de winkels op zondag te openen. Dat gebeurt onder meer in winkelcentrum Paddepoel, waar enkele ondernemers hoge boetes hebben gekregen, omdat ze dat weigeren. De SGP wil af van dit soort verplichtingen. Bovendien ziet de partij de zondag als rustdag.

Uit de beantwoording van vragen van de SP, ChristenUnie en de SGP blijkt dat in een evaluatie over de openstelling van winkels op zondag blijkt dat ook de verplichtende contracten onder de loep genomen worden.