Experiment met participatiewet mag van start

De ministerraad heeft ingestemd met een gemeentelijk experiment met de participatiewet. Straks mogen bijstandsgerechtigden een groter deel van hun inkomsten houden en krijgen ze minder verplichtingen opgelegd, als ze zelf aan de slag gaan.

“Dit is een belangrijke stap,” zegt wethouder Mattias Gijsbertsen. “We willen dat mensen met een uitkering gestimuleerd worden om in zichzelf te investeren, en met minder controles en beperkingen te maken krijgen. Daarmee wordt de uitstroom naar werk, participatie en welzijn bevorderd.”

De gemeente heeft samen met Utrecht, Tilburg en Wageningen intensief gesproken met staatssecretaris Jetta Klijnsma om de experimenten mogelijk te maken. Het Stadsbestuur gaat samen met de RUG en bijstandsgerechtigden bekijken of en hoe een zinvol lokaal experiment kan worden vormgegeven.