CDA wil basisbeurs terug

Het CDA wil in het volgende kabinet de basisbeurs terugbrengen voor alle bachelor-studenten.

Dat staat in het CDA-verkiezingsprogramma dat morgen verschijnt. De beurs was tot halverwege 2015 voor uitwonenden 289 euro per maand en voor thuiswonenden 104. CDA-Raadslid en kandidaat voor de Tweede Kamer Anne Kuik legt uit:”De invoering van het leenstelsel zorgt voor tweedeling in het HBO en Universitair onderwijs, daar is het CDA fel op tegen. De beurs wordt betaald door studenten geen ov-jaarkaart meer te geven. Studenten krijgen wel een vergoeding voor de reiskosten tussen hun woonplaats en studiestad.

Het huidige leenstelsel is begin 2015 ingevoerd door de VVD en PvdA, met steun van D66 en GroenLinks.
Het CDA was toen tegen de invoering van de basisbeurs.