Steeds meer garantiebanen in Groningen

Het gaat goed met de garantiebanen in de noordelijke arbeidsregio. Garantiebanen zijn banen bij markt en overheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

Eind 2015 had de stad volgens het FNV nog maar 14 garantiebanen. Volgens wethouder Roeland van der Schaaf moeten er over tien jaar in Nederland 125.000 van deze banen zijn: 100.000 bij bedrijven in de markt en 25.000 bij de overheid.

Mochten er in 2026 niet genoeg banen zijn, dan kan de regering een quotumregeling instellen. Werkgevers moeten dan verplicht mensen met een arbeidsbeperking aannemen en een heffing betalen voor niet vervulde plekken.

Garantiebanen zijn banen bij markt en overheid voor mensen die onder de Participatiewet vallen en niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.