Meerderheid Kamer wil minder gaswinning

nieuws
Foto: flickr.com/photos/-jvl-/

De fractie van de PvdA in de Tweede Kamer heeft een motie ingediend waarin het kabinet wordt gedwongen de gaskraan in Groningen zo nodig verder dicht te draaien.

Het komende jaar mag 24 miljard kuub gas uit de bodem worden gehaald. De PvdA wil dat vervolgens jaarlijks in overleg met de Tweede Kamer wordt bepaald met hoeveel kuub de gaswinning verminderd kan worden. Ook het CDA, D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie zijn vóór.

D66 diende een motie in waarin de regering wordt verzocht de afwikkeling van de schade door de gaswinning niet meer via de NAM te laten verlopen. De Groningers hebben geen vertrouwen in de NAM omdat die juist de veroorzaker van de schade is. D66 wil dat Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders die rol overneemt. Minister Kamp heeft beide moties afgeraden.