Andere invulling noodopvang Van Swietenlaan

De noodopvang voor vluchtelingen aan de Van Swietenlaan blijft hoogstwaarschijnlijk bestaan. De gemeente denkt na over een andere invulling van het pand.

Deze week werd duidelijk dat de opvang binnenkort niet meer nodig is voor huisvesting van nieuwe vluchtelingen, omdat hun aantal sterk gedaald is. In het pand krijgen straks wellicht statushouders een plek om te wonen. Zij hebben een vergunning die hen toestaat vijf jaar in ons land te blijven. Zij hebben echter nog geen eigen huis. De kleine kamers in het pand worden dan groter gemaakt.

De plannen voor nieuwe AZC’s op het terrein van de Suikernunie en de Ulgersmaweg gaan voorlopig door.