Aanpak bevingsschade Plantsoenbuurt loopt traag

De aardbeving van precies twee jaar geleden bij Ten Boer heeft ook in de stad veel schade veroorzaakt. Toch zitten nog veel huiseigenaren met schade in een zogenoemd bevingsschademeldingstraject.

Dat constateert de Werkgroep Bevingen Plantsoenbuurt, die de belangen behartigt van de bewoners van de Noorderplantsoenbuurt. Van de ruim vijftig bij de werkgroep bekende schademeldingen is na twee jaar nog meer dan de helft in behandeling bij het Centrum Veilig Wonen.

De werkgroep is na de beving spontaan ontstaan. Zij voorziet de buurtbewoners in hun behoefte aan informatie en begeleiding omtrent hun schademeldingen.