“Nieuwe woonvormen statushouders nodig”

nieuws

De raadsfractie van de Partij voor de Dieren wil een beter contact tussen jonge statushouders in Groningen en andere jongeren. De PvdD heeft samen met vier andere fracties een motie ingediend, om te kijken of een pilot mogelijk is.

Jonge statushouders in de stad geven aan dat ze graag met andere jongeren willen wonen, bijvoorbeeld in een gebouw met gedeelde faciliteiten, zoals een gezamenlijke woonkamer. Extra probleem is dat deze woonvormen zich vaak afspelen op de particuliere woningmarkt. Volgens de Partij voor de Dieren kan de gemeente hierin een bemiddelende rol spelen.

De gemeente moet samen met corporaties, ontwikkelaars en investeerders onderzoeken of er een pilot over dit soort woonvormen kan worden gehouden, aldus de Partij voor de Dieren.