Nieuwbouw op komst op locatie Innersdijk

nieuws

Er komen twee gebouwen op de locatie van Innersdijk in Beijum. Een nieuw Innersdijk en een gebouw voor wijkactiviteiten en woningen voor zowel mensen met een verstandelijke beperking als ouderen.

Eind 2011 verhuisden tweehonderd bewoners en vierhonderd medewerkers van Verpleeghuis Innersdijk in Beijum naar een tijdelijke locatie in Ten Boer. De locatie in Beijum-Oost werd gesloopt en op dezelfde plaats zou binnen drie jaar een nieuw woon-, zorg- en behandelcentrum verschijnen.

In 2014 was er nog geen nieuwbouw gerealiseerd en werd bekend dat de plannen moesten worden bijgesteld naar dertig bedden minder. Na een nieuwe bijstelling wil Zorggroep Groningen hier nu een zorgcomplex voor ongeveer honderd cliënten bouwen. Indien nodig kan het complex worden uitgebreid. Het nieuwe Innersdijk is nu naar verwachting begin 2019 gereed.

Naast het nieuwe Innersdijk komt nog een nieuw gebouw. Op de begane grond komen het WIJ-team Beijum en de buurthuizen Heerdenhoes en Kleihorn. Daarnaast biedt het gebouw op de bovenste vier verdiepingen in totaal 24 appartementen voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking van De Zijlen. Patrimonium bouwt op diezelfde verdiepingen 24 appartementen voor ouderen aan de andere kant van het gebouw. De planning is dat dit gebouw in februari 2018 klaar is.