Gemeente Groningen scherpt privacybeleid aan

Groningen gaat het privacybeleid binnen de gemeente aanscherpen. Door de invoering van wijkteams wordt inwoners vaak om persoonlijke gegevens gevraagd. De gemeente vindt het daarom belangrijk om de privacy van de stadjers te beschermen.

Inwoners moeten door de aanscherping van het privacybeleid zelf eigenaar worden van hun gegevens. ‘Inwoners mogen zelf bepalen of gegevens ingezien mogen worden, en door wie’ zegt wethouder Ton Schroor. Alleen bij hoge uitzondering mogen gegevens zonder toestemming worden ingezien.

Er komen speciale trainingen voor medewerkers. Ook stelt de gemeente een controleur aan die in de gaten gaat houden of de privacyregelgeving goed wordt nageleefd. Voor stadjers komt er ook een meldpunt waar ze terecht kunnen met vragen of problemen.