Bewoners boos vanwege optoppen studentenhuis

Ze zijn boos, de bewoners van de Noorderplantsoenbuurt. Als de plannen doorgaan dan wordt een studentenhuis in hun wijk uitgebreid met een extra verdieping, terwijl de gemeente eerder liet weten paal en park te stellen aan dit ‘optoppen’.

“Dit is de woning”, zegt buurtbewoner Gertjan Mulder, terwijl hij wijst naar een studentenhuis in de Tuinbouwdwarsstraat. “Voor dit pand is een vergunningsvraag ingediend om het gebouw met één verdieping te verhogen, waardoor er drie meter bij komt. Dat is twee meter hoger dan de elf meter die in het bestemmingsplan van deze straat staat. De gebruiker heeft een ontheffing aangevraagd, die door de gemeente ontvankelijk is verklaard, waardoor binnenkort de werkzaamheden kunnen beginnen.”

Mulder is daar boos over. “Het lijkt er dus op dat de toegestane hoogte in bestemmingsplannen geen harde grens meer is. Wij vinden dit niet kunnen.” Mulder is van mening dat behalve het uitzicht, ook de overlast in de wijk zal toenemen. “Het aantal bewoners van dit pand zal zo ongeveer verdubbeld worden, waardoor de geluidsoverlast, grofvuil en op de stoep blokkerende fietsen toe zal nemen, en daar zitten wij echt niet op te wachten.”

De buurtbewoners hebben zich inmiddels georganiseerd om bezwaar aan te tekenen tegen deze plannen.