Rondleiding langs graven verzetsstrijders

Groningse verzetsstrijders werden maandag herdacht op de Zuiderbegraafplaats. Dit gebeurde aan de hand van een speciale rondleiding. Hierin was er aandacht voor Stadjers die in het verzet zaten en omkwamen in de Tweede Wereldoorlog. 

Het betreft bekende en onbekende Groningers, met ieder een eigen verhaal. Van deze mensen is vaak niet bekend dat ze hier begraven liggen. Een aantal van deze mensen werd door gids Henk Bakker uitgelicht tijdens de rondleiding.

Er waren ongeveer twintig mensen aanwezig bij de rondleiding. Woensdag organiseert Bakker weer een rondleiding. Deze begint om 14:00 uur bij de Zuiderbegraafplaats. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.zuiderbegraafplaats.nl