Drie plannen voor aansluiting N361 met Ringweg

nieuws
foto: Arnold Voerman

De Provincie Groningen wil de mening van de Stadjers horen over de aansluiting van de provinciale weg N361 op de noordelijke ringweg. Iedereen kan reageren op de drie alternatieven.

Twee van de alternatieven gaan uit van een nieuwe aansluiting op de ringweg bij Noorderhoogebrug. In het derde alternatief worden alleen de fietsroutes verbeterd. Met het project moet de bereikbaarheid van Noordwest-Groningen worden verbeterd, maar ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. De huidige aansluiting van de N361 op de ringweg voldoet niet meer. Ook komt in Noorderhoogebrug veel sluipverkeer voor.

De drie alternatieven liggen van 9 mei tot 19 juni ter inzage. Op 19 mei is er een inloopavond in het Dorpshuis Noorderhoogebrug.