Stadsbestuur informeert raad over kostendelersnorm

nieuws

Het stadsbestuur heeft de gemeenteraad woensdag geïnformeerd over de invoering van de kostendelersnorm.

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Dit betekent onder meer dat hoe meer mensen op een adres wonen, hoe lager de uitkering per persoon is. De achterliggende gedachte is dat mensen die bijstand ontvangen en met meerdere mensen op een adres wonen, financieel voordeel hebben omdat ze kosten kunnen delen. De Participatiewet moet werken en participeren aantrekkelijker maken.

Onder de kostendelersnorm gaat een alleenstaande uitkeringsgerechtigde er, ten opzichte van de norm voor gehuwden, 396 euro op achteruit en een huishouden van vijf personen van 21 jaar of ouder zelfs 819 euro. Het stadsbestuur erkent dat de norm lastig is te handhaven. Er is onvoldoende capaciteit om woonsituaties te monitoren en de gemeente is afhankelijk van de informatie die men zelf verstrekt.