Schaapskudde keert terug in Stad

nieuws
De schapen zijn populair onder kinderen, foto Andor Heij

De schaapskudde keert vrijdag terug in de stad. Wethouder Mattias Gijsbertsen heet herder Bouke Arends en zijn 300 schapen rond 12.00 uur welkom aan de Professor Uilkensweg op het Zernikecomplex.

Het gaat om Schoonebeekers en Veluwse heideschapen. Die houden alweer tien jaar de bermen, taluds en andere groengebieden kort. Het grote voordeel van dit ecologische bermbeheer is, dat de structuur van de bodem verbetert en dat de schapen zaden meedragen in hun vacht, waardoor allerlei plantensoorten worden verspreid.

De schapen blijven tot eind september in de stad aan het werk. Herder Bouke Arends houdt het wel en wee van zijn dieren bij via twitter.com/StadskuddeGrunn.