Aantal burgerbezwaarschriften fors gestegen

nieuws
foto: Dieuwert Tuinstra

Bij de gemeente zijn vorig jaar 1862 burgerbezwaarschriften ingediend. Dat zijn er 23 procent meer dan in 2014. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt.

De stijging van het aantal bezwaarschriften is vooral veroorzaakt door de veranderingen in het sociale domein. Het gaat daarbij om de wmo, jeugdzorg en participatiewet.

Van alle bezwaarschriften is 80 procent tijdig afgehandeld. Het grote aantal ingediende gevallen leidde tot een langere afhandelingsduur. In negen gevallen kwam het tot een dwangsom van in totaal ruim 7.600 euro. Volgens de gemeente maakt een nieuwe verordening sinds kort snellere afhandeling mogelijk.