Dieven achterhalen pincode dankzij infrarood

De politie waarschuwt Stadjers voor een nieuwe manier van pinpasfraude. Bij deze manier draait alles om een infrarood-app op een smartphone.

De zus van Stadjer Henk Cuperus is anderhalve week geleden slachtoffer geworden van deze manier van fraude. “Wat ze doen is eigenlijk heel geniepig”, zegt Cuperus. “Mijn zus deed een transactie bij de pinautomaat op het Hoofdstation. Toen ze bij de automaat vertrok, kwam er snel een man aangerend, die een foto maakte van het tableau waarmee je de cijfers van je pincode intoetst.”

Achteraf bleek dat het niet een gewone foto was die gemaakt werd, maar een zogenaamde infrarood-foto. “Daarmee kun je precies zien welke toetsen zijn ingedrukt. De toets die als laatste is ingedrukt is roder van kleur dan de toets die je als eerste aanraakte.” De criminelen gingen na de foto direct achter de zus van Cuperus aan, en wisten haar bankpas te ontfutselen. Vervolgens wisten ze zo’n 1250 euro op te nemen. “Je schrikt je echt een hoedje.”

De werkwijze is inmiddels verschillende keren in Nederland toegepast. Volgens de politie is het te voorkomen door voor of na je pin-transactie meerdere toetsen aan te raken, waardoor een crimineel niks met de infrarood-foto kan.