Vrienden Stad Groningen ziet niets in plan Stationsplein

Vrienden van de Stad Groningen zien niets in de plannen om het stationsplein naar de zuidkant te verplaatsen. In de plannen van de gemeente verdwijnen de bussen naar de zuidzijde, ten westen van het voormalige PostNL gebouw.

Bussen moeten dan via een tunnel onder het station door, en via de Herebrug de stad. Ook voor fietsers en voetgangers moet een tunnel onder het station door komen. Volgens Tom van der Meulen, voorzitter van Vrienden van de Stad Groningen, wordt er in de verkeerde richting gedacht. “Het probleem is dat de hoofdtoegang van de binnenstad wordt afgekeerd, de komt aan de zuidkant te liggen”, zegt van der Meulen.

Juist zo’n eerste indruk is volgens hem belangrijk. “Het is wat de reiziger het eerste ziet, de eerste indruk van Groningen. Dat zou een mooie aanblik moeten zijn.”

Van der Meulen adviseert het stadsbestuur nog eens goed naar de plannen te kijken. “Ze zouden met name moeten letten op de kwaliteit van een verkeersknooppunt als deze bij het station. Die is gebaat bij een goede verblijfsruimte, dat bepaalt mede de aantrekkelijkheid van de stad”, besluit van der Meulen.

De raad praat binnenkort verder over de ontwikkeling van het stationsgebied.