Leerling de Expeditie strijdt tegen sluiting school

De 11 jarige leerling Lysanne van basisschool de Expeditie wil haar school redden van sluiting.

Het plan is om eind van dit schooljaar de deuren van de Expeditie te sluiten. Dit vanwege het afnemende leerlingaantal en de verwachting dat dit nog verder zal dalen. Lysanne wil dit ontzettend graag voorkomen en heeft daarom een brief geschreven aan de burgemeester van Groningen. Wethouder Ton Schroor nam deze brief dinsdag in ontvangst. In de brief pleit Lysanne voor extra tijd om het leerlingenaantal op te krikken.

De kans dat de school toch open blijft is miniem. Wethouder Ton Schroor gaf aan dat de prognoses voor het leerlingenaantal op de expeditie nog moeten worden onderbouwd door 02G2. De verwachting is dat in maart 2016 definitief uitsluitsel zal worden gegeven.