Alsnog maatregel bij ontbreken tegenprestatie

nieuws
Foto: Gerrit de Haan

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de gemeente geschreven dat de Tegenprestatieregeling van de stad hapert.

Er wordt van mensen met een uitkering te weinig een tegenprestatie geëist. Bovendien ontbreekt een bepaling die de mogelijkheid biedt een maatregel op te leggen als een deelnemer weigert mee te werken aan een verplicht opgelegde tegenprestatie. Het Stadsbestuur zegt daarop dat men van plan is om dat alsnog in een verordening te regelen.

De verordening sluit volgens het college niet uit dat er een tegenprestatie kan worden opgelegd. Het beleid is dat iedereen zijn best doet om te leren of aan het werk te komen en dat een verplichte tegenprestatie dan niet aan de orde is.