PvdA wil jongeren coachen naar werk met WhatsApp

De PvdA-fractie wil in de gemeente Groningen een pilot uitvoeren om jongeren via WhatsApp te coachen bij het zoeken naar werk. Jongeren kunnen daarmee rechtstreeks vragen stellen over werk en solliciteren aan de gemeente.

WhatsAppen is een populair communicatiemiddel onder jongeren. Pilots in andere gemeenten leidden tot goede resultaten. Zo maakte in Alphen aan de Rijn 91% van de jongeren in de bijstand gebruik van coaching via WhatsApp.

In Groningen zijn momenteel bijna 2.500 jonge inwoners op zoek naar werk. De partij vraagt aan het college om de WhatsApp-pilot hier uit te gaan voeren.