Zorgen over armlastige mbo-studenten

nieuws
foto: hoyasmeg/everystockphoto.com

Je bent nog leerplichtig, je weet wat je wilt studeren en toch kun je niet beginnen. Waarom? Omdat je ouders gewoon weg het geld niet hebben. 

Sinds 1 januari is de tegemoetkoming van schoolkosten afgeschaft, met als gevolg dat landelijk veel minima-gezinnen de studiekosten voor de mbo-opleiding van hun kind niet meer kunnen betalen. Het gaat om basale kosten, zoals bijvoorbeeld koksmessen of werkkleding, maar zonder deze middelen kan het kind de studie niet starten.

Om te peilen hoe het ervoor staat in Groningen gaat de PvdA in gesprek met het college van burgemeester en wethouders.