D66 bezorgd over privacy Stadjers

nieuws

De fractie van D66 wil van de gemeente weten hoe die omgaat met gevoelige persoonsgegevens die zij van haar inwoners krijgt.

Doordat gemeenten sinds dit jaar de jeugdzorg en langdurige zorg uitvoeren krijgen zij steeds vaker toegang tot medische gegevens van inwoners. D66 vindt dat Stadjers erop moeten kunnen rekenen dat de gemeente daar zorgvuldig mee omgaat.

Vanuit het hele land en ook uit Groningen komen volgens D66 steeds meer signalen dat er wel eens wat mis gaat in de manier waarop gemeenten omgaan met privacy in de nieuwe zorgtaken die zij erbij hebben gekregen. Dat kan mensen huiverig maken om opnieuw bij de gemeente aan te kloppen voor hulp.