PvdA: Misstanden aanbesteding aanpakken

De Statenfractie van de Partij van de Arbeid maakt zich grote zorgen over de misstanden bij overheidsaanbesteding.

Keer op keer blijkt dat aannemers zich niet aan de geldende wet- en regelgeving houden, zoals recentelijk bij de bouw van de Sontbrug aan het licht kwam. Daar bleek dat buitenlandse werknemers zwaar onderbetaald worden.

De PvdA Statenfractie vindt dat goedkoop aanbesteden nooit mag leiden tot wantoestanden en uitbuiting van werknemers. De fractie wil dat de provincie maatregelen neemt om hierin haar verantwoordelijkheid te nemen. De fractie vraagt zich af of de aanbestedingsprocedures niet moeten worden aangepast.