Hanzehogeschool stimuleert jonge ondernemers

De Hanzehogeschool leidt steeds meer studenten op tot zelfstandig ondernemers. Ze heeft als eerste hogeschool samen met het bedrijfsleven een kwaliteitslabel voor Ondernemingsonderwijs ontwikkeld.

Alle opleidingen van de Hanzehogeschool stimuleren een ondernemende houding bij de studenten. Met succes, want jaarlijks starten 250 tot 350  studenten een eigen bedrijf. De studenten krijgen hierbij vanuit de opleidingen veel steun.  Eén van de plekken waar dat gebeurt is Cube050 op het Zerniketerrein, waar verschillende starters zijn ondergebracht.

Inmiddels telt Groningen, na Amsterdam, de meeste snelgroeiende jonge bedrijven. Als de resultaten goed zijn zullen waarschijnlijk ook andere hogescholen zo gaan werken.