Raadsfractie D66 gaat de wijken in

De raadsfractie van D66 gaat de wijken in. Niet langer alleen vanuit het stadhuis aan de slag, maar samen met bewoners op zoek naar oplossingen voor gesignaleerde problemen. 

Deze manier van werken sluit aan bij de plannen van de gemeente. Sinds november vorig jaar heeft elke wijk al zijn eigen wijkwethouder. Ook ambtenaren werken steeds meer samen in wijken en steeds minder in afzonderlijke diensten. Nu worden budgetten nog verdeeld per beleidsterrein, straks gebeurt dat per wijk.

Ideeën inbrengen hoeft niet via een wijkcomité. Bewoners kunnen direct contact opnemen met de raadsleden in hun buurt.