“Provinciale wegen slecht onderhouden”

nieuws

Er is sprake van een flinke achterstand in het onderhoud van provinciale wegen, kanalen en bruggen. Dat blijkt uit onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer.

In 2012 werd in de provincie Groningen voor een kleine 19 miljoen euro aan wegen uitgegeven. De provincie is wettelijk verplicht om de infrastructuur goed te onderhouden. Door bezuinigingen zijn de onderhoudsbudgetten de afgelopen jaren flink onder druk komen te staan. Hierdoor neemt de kwaliteit gestaag af en ontstaat steeds meer schade. Het gaat onder meer om ruim 2400 kilometer aan wegen en fietspaden.

Het onderzoek van de Rekenkamer gaat over de jaren 2007 tot 2013. De resultaten van het onderzoek worden maandag gepresenteerd aan de statenleden. Volgens de Rekenkamer moet de provincie nu prioriteiten stellen.