Plat praten in het UMCG

In het UMCG wordt deze week plat gepraat. Medewerkers lopen rond met buttons waarop staat welke streektaal ze spreken.

Mensen kunnen gewoon in het Gronings, Fries of Drents hun zegje doen. Het ziekenhuis werkt op deze manier aan de Week van de Streektaal. De ziekenhuisschool krijgt ook een feestelijk lespakket voor Kinderen en Streektaal.

”Wij hebben de ervaring dat het voor patiënten ontzettend geruststellend werkt om hun vertrouwde taal te kunnen horen en spreken”, aldus initiatiefnemer Anna Kramer.

Kunstzaken UMCG organiseert de week in samenwerking met het Huus van de Taol uit Drenthe, Afûk uit Friesland en het Huis van de Groninger Cultuur.