Den Oudsten wil verdere reductie gaswinning

Burgemeester Den Oudsten van de stad Groningen wil dat de aardgaswinning verder teruggeschroefd wordt. Hij zegt dit naar aanleiding van de spijtbetuiging gisteravond van minister Kamp van Economische zaken.

Minister Kamp betuigde spijt aan alle Groningers naar aanleiding van het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat recentelijk verscheen. Uit dat rapport bleek dat de opbrengsten van de gaswinning boven de veiligheid van de Groningers ging.

Burgemeester Den Oudsten: “Waar Groningers op zitten te wachten zijn maatregelen om de risico’s te verkleinen en één van de maatregelen is om de gasproductie verder te reduceren”.