42 bezwaren tegen gasbesluit minister Kamp

Tegen het gaswinningsbesluit van minister Henk Kamp zijn bij de Raad van State 42 beroepschriften binnengekomen. Twee daarvan hebben een spoedeisend karakter.
Het betreft de bezwaren van de Groninger Statenfracties van GroenLinks, SP en CDA en van de stichting Vrienden van Groningen Centraal.

Onder de bezwaarmakers bevinden zich de provincie Groningen, 22 gemeenten, de Groninger Bodembeweging, de Waterschappen en diverse milieuclubs.

Op woensdag 1 april is de zitting bij de Raad van State in Den Haag. Deze begint om 11.00 uur. De RvS doet daarna in principe binnen twee weken uitspraak.