Peter den Oudsten: “Groningers schandelijk misleid”

Volgens burgemeester Peter den Oudsten zijn de Groningers in Stad en Ommeland schandelijk misleid door het Rijk en de NAM.

Dat blijkt volgens de burgemeester uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De raad concludeert dat de veiligheid van de Groningers geen enkele rol heeft gespeeld bij de besluitvorming om gas op te pompen in Groningen. Winst stond voorop, naar kritiek werd niet geluisterd. Het KNMI en TNO hebben hun verantwoordelijkheid, als onafhankelijke kennisinstelling, niet genomen. Alle partijen waren te zeer met elkaar verbonden. Het vertrouwen moet hersteld worden, dat zou bijvoorbeeld kunnen door middel van een waarheidscommissie of een parlementaire enquête, aldus de burgemeester.

De stad stapt samen met de provincie en andere gemeenten naar de Raad van State om het besluit over de gaswinning van minister Kamp van vorige week aan te vechten. De Tweede Kamer gaat nog in gesprek over het rapport van de Raad voor de Veiligheid.

Deel dit artikel:

 1. Mijn eerste reactie bij het voorstel van burgemeester Den Oudsten is:

  wat is de toegevoegde waarde van een parlementaire enquête?

  Zijn de snoeiharde conclusies en aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid niet duidelijk genoeg? Moeten er nog meer rapporten komen?

  Waarheidsvinding is een goede zaak. Maar de schuldigen zijn toch reeds aangewezen?

  Het oorzakelijk verband tussen de gaswinningen en de aardbevingen is reeds aangetoond, nietwaar?

  Nodig is een Delta Task Force om een goed geïntegreerd gas- en energiebeleid te voeren. In combinatie met andere niet-fossiele vormen van energiewinning, energiebesparing (in woningen, openbare instellingen en bedrijven) en duurzame productontwikkeling. Inclusief minder energieverspillend gedrag.

  Indien een parlementaire enquête wel een bepaalde meerwaarde oplevert, dan wil ik graag nieuwe argumenten horen.

  “Herstel van vertrouwen” wordt gewonnen door goed beleid met een breed gedragen visie. Door deugdelijke uitvoering van beleid. Door de burgers bij de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van beleid te betrekken. Door openbare vergaderingen van de Dialoogtafel.

  Zie de burger als een partner; niet als een hindernis, die genomen moet worden (met grote dank aan oud-burgemeester Wallage)!

   1. Een parlementaire enquete zou eens duidelijk kunnen maken dat de PvdA die jaren in de macht is in Groningen in werkelijkheid heel Groningen heeft ondermijnd. Zie je ze nog lachen die oude linkse rakkers zoals Wallage. Ik moet zeggen dat deze burgermeester al meteen meer ballen toont dan Rehwinkel. Maar ja, het blijft een PvdA-er, kun je die überhaupt nog vertrouwen?

 2. ‘Meer Groningers afhankelijk van de bijstand’ kopten de kranten eergisteren. Wanneer zien de politici eindelijk eens in, dat de aardgaswinning niet slechts beperkt tot de veiligheid, maar dat Groningen ook zo langzamerhand kamp’t met een groot imagoprobleem, waardoor investeerders wegblijven! De economie van Groningen was immers al decennia al zeer slecht

  Zij worden overgeleverd aan ‘vrijwilligerswerk’ om hun uitkering te behouden? Terwijl de Randstedeling werkelijk de vruchten plukken via de gasbaten. Dit is toch niet uit te leggen. Dit is toch niet billijk? Geluk mag niet afhangen, waar je roots liggen in dit kleine landje!

  1. Tot ca 1990 was er de ipr-premie.
   Als een bedrijf in oostgroningen investeerde dan kreeg men een premie. Omdat groningen achter liep.
   Europa bepaalde dat wij de rijkste provincie zijn en de
   premie werd afgeschaft.
   Geen lusten maar wel alle lasten.

 3. Beste mensen alle bureaus die onderzoeken en rapporten schrijven voor de overheid zoals de Zuidelijke Ringweg Groningen en ook N 33 schrijven hun rapporten > opdrachtgever en zijn niet onafhankelijk .Als zij niet schrijven wat de opdrachtgever eist dan krijgen ze nooit meer een opdracht.Hier moet een einde aan komen.Open /transparant en geen binnenskamer politiek/geen vriendjes politiek/de bevoling erbij betrekken.Alle ophanden zijnde projecten op dit moment stop zetten en over laten aan de nieuwe Staten qua beslissingen.

   1. Mag je rustig denken, maar het blijft ongefundeerde prietpraat voor aan de toog. Niet iets waar een potentieel toekomstig Statenlid zich mee zou moeten inlaten. Daarvan wil ik feiten en cijfers horen, geen roddels. Zeker met zo’n achtergrond.

   2. Pietercj is zelfbenoemd deskundige. Hij heeft in verleden misschien een paar wegen van een mooie asfaltlaag voorzien maar ik betwijfel of hij ook maar enig verstand heeft van verkeer, planologie of financiën.
    Een samenhangend betoog kan hij in elk geval niet houden.

 4. Nu moeten de Groningers nok echt wakker worden. Hoe vaak hoor je wel niet dat er zinnetjes uit rapporten worden gehaald voordat ze openbaar zijn…. die tramplannen klopten ook niets van. die zijn onder de loep genomen door Haagse partijen en die zeiden dat het onverantwoord was waar Groningen mee bezig was. Helaas was dat ook een slecht plan. Nu goede plannen maken om geld naar Groningen te trekken. Van mij part een spoor-ringweg rond Groningen voor de NS.

  1. Het is een corrupte bende.

   Onderzoeksbureaus als Goudhandel, Stapel en Coffeïne schrijven wat de opdrachtgevers willen lezen. Zoals Pietercj het zegt:”een bureau dat niet doet wat de opdrachtgever wenst, krijgt geen opdracht meer”.

   Zijn er wel eens rapportjes van onderzoeksbureaus waarin een idioot, door een college van B&W omarmt, prestigeproject afgeserveerd wordt? Zelden.

   Over die idiote studententram. Mogen we blij zijn dat de SP als collegepartij ons deze ellende heeft bespaard.

   Ten aanzien van het MONSTRUM zijn er genoeg architecten die het een slecht plan vinden, en er veel liever wat kleiners of een plein zien. Durven ze dat hardop te zeggen? Nee, want dat kost ze het ingebed zijn in het netwerk van opdrachtgevers en stadhuisfähige architecten.

   1. Misschien is je ontgaan dat er over de plannen voor de Grote Markt een referendum is gehouden. De plannen zijn verwoord in een startnotitie waarin de plannen zijn beschreven. De plannen behelzen de bouw van een nieuw plein, de Nieuwe Markt, achter de oostzijde van de Grote Markt, met daaraan het Groninger Forum (aanvankelijk Huis voor Informatie en Geschiedenis in Groningen, HIGG). Hiervoor is de sloop noodzakelijk van een aantal gebouwen aan de oostzijde van de Grote Markt en daarachter. Ook wordt de bestaande parkeergarage flink uitgebreid.
    Stemgerechtigd waren alleen inwoners van de stad zelf, niet van de overige plaatsen in de gemeente Groningen. Uiteindelijk stemde 53% van de kiezers vóór het plan tegen 47% tégen (en minder dan één procent blanco). Met een opkomst van 57.244 ( 38,59%) was de uitslag van dit correctief referendum niet geldig; de kiesdrempel van 30% was niet gehaald.

    Een royale meerderheid heeft voor de plannen gestemd!

    Het blijft bijzonder dat sommigen zoveel moeite hebben met de manier waarop dit besluit om transparante en democratische wijze tot stand is gekomen. Ik snap wel dat het soms heel moeilijk is om teleurstellingen te verwerken maar om jaren na de besluitvorming nog wekelijks te jammeren over dit plan is wel heel kleinzielig en kinderachtig.

   2. Drugsdealers zijn het, die lokale politici, met een verwijzing naar het dealen van die nep-volksvertegenwoordigers met politiek Den Haag over de rug van de Grunnegers!

 5. De Groningers hebben zelf ook zitten slapen. Pas toen het begon te beven kwam men in actie. We hebben notabene een Universiteit in de stad. Je zou toch denken dat daar voldoende knappe koppen rondlopen die dit eens een keer aan een onafhankelijk onderzoek konden onderwerpen. Zolang er maar geld (Langman, RSP) en werk (KPN, DUO-belastingsdienst) Uit Den Haag kwam vond men het prima. En nu gaan zitten huilen dat het allemaal aan Den Haag ligt. Dan heb je ook een pond boter op je hoofd. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We moeten er voor zorgen dat dat veld met zo min mogelijk geschok wordt leeggepompt (mooie technologie waar elders weer geld mee te verdienen valt) en we moeten er voor zorgen dat de aardbevingsschade op een fatsoenlijke manier wordt aangepakt. Hoe beter je het een aan pakt, hoe minder geld je kwijt bent aan het ander. Daarvoor is wel goede samenwerking nodig. Erkenning van het probleem op basis van de feiten en onderling vertrouwen. De huidige situatie is veel te veel gepolariseerd, waardoor er allerlei symbolische maatregelen worden genomen die op lange termijn weinig effect zullen sorteren of simpelweg weggegooid geld zullen blijken.

  1. ‘Den Haag’ heeft zich jarenlang niet veel gelegen laten liggen aan de problemen als gevolg van de gaswinning.
   Wanneer ik de halve garen van schokkend Groningen in de publiciteit ziet dan krijg ik last van plaatsvervangende schaamte. Die lui berokkenen Groningen nog meer schade dan nu al het geval is. Je krijgt toch de indruk dat Groningen bevolkt is met onontwikkelde en onverstaanbare figuren. Dat je voorzichtig bent om daar je geld aan te geven kan ik wel volgen.
   Het lijkt me beter dat er wat voormannen opstaan die op een wat verstandiger manier de Groninger belangen onder de aandacht brengen. En daar horen zeker geen regionale clubjes van amateur politici bij, die het overigens wel goed bedoelen.

   1. Het zou moeten gaan om feiten en die liegen er niet om.

    Dat er mensen met niet moeilijk er bij te bedenken hooivorken op de tribune van de Tweede Kamer hun volkslied moeten zingen zou er los van moeten staan.
    Door de uiting van deze sentimenten is het moeilijk sympathiseren. Dit voedt het zwartwit denken in termen als wij-zij: Holland – Groningen. Ze lachen zich rot daar in het westen. Daar is Groningen niet bij gebaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *