Steunpunt op zoek naar mantelzorgers

Het Steunpunt Mantelzorg stad Groningen start een kaartenactie om mantelzorgers te bereiken. Veel mantelzorgers komen niet bij het steunpunt terecht omdat ze hun zorg voor naasten vaak niet als mantelzorg beschouwen.

Daarom richt de actie zich op de mensen die zorg ontvangen, zodat zij hun helpers kunnen aanmelden. De kaart wordt verspreid via zorginstellingen, welzijnsorganisaties, huisartsen, en wijkverpleegkundigen.

Het Steunpunt zorgt dat de mantelzorgers een kadootje krijgen. Ze biedt ook inloopspreekuren, steun en advies.