Ploeg ID3 gaat Suikerunieterrein beheren

Het stadsbestuur heeft een beheerder aangesteld voor het voorterrein van de voormalige Suikerfabriek. Het gaat om het gedeelte waar ook het zeefgebouw, de werkplaats en de schoorsteen staan.

Er waren twee gegadigden voor de functie. De keus viel op het adviesbureau Ploeg ID3. Die gaat nu met de gemeente in gesprek over een definitieve overeenkomst. Er zijn veel plannen en initiatieven voor het terrein, op gebied van creatieve industrie, duurzaamheid, energie, voedsel en feesten. Beheerder Ploeg ID3 moet daar samenhang in brengen.

De beheerder moet aan de slag met investeringsmogelijkheden en gaan samenwerken met initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties en onderwijs- en culturele instellingen.