Geen onderzoek naar uitbuiting bouwvakkers

nieuws
Foto: Erick Bakker

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet van plan onderzoek te doen naar de mogelijke uitbuiting en onderbetaling van uitzendkrachten die meewerken aan de bouw van het Groninger Forum en de Sontweg. De PvdA-kamerleden Van Dekken en Kerstens hadden hierom gevraagd.

Zij wilden dat de Inspectie onderzoek zou doen naar eventuele uitbuiting en onderbetaling. Volgens de minister is toezicht op de naleving van cao’s in de eerste plaats een zaak van de cao-partijen zelf. De Inspectie kan alleen zelfstandig onderzoek doen naar vermeende ontduiking van het minimumloon, als de cao-partijen aangeven dat zij een gegrond vermoeden hebben.

Wel wordt binnenkort een nieuwe Wet aanpak schijnconstructies ingediend. Die moet onderbetaling van uitzendkrachten tegengaan.