PvdA wil informatiepunt aardbevingsschade

De PvdA wil dat er in iedere aardbevingsgemeente een informatiepunt wordt ingericht waar mensen met vragen over claimprocedures terecht kunnen.

Voor gedupeerde Stadjers zou het Gemeentelijk Informatie Centrum als steunpunt kunnen worden ingericht. Ook moeten Stadjers geholpen worden om de weg naar de Ombudsman Gaswinning Groningen te kunnen vinden. Voor veel mensen zijn de procedures onduidelijk en is de ombudsman onbekend.

De fractie wil dat de gemeente deze ondersteuning bepleit bij de dialoogtafel.