Kennisnetwerk Krimp blijft actief

nieuws
foto: Sebastiaan Scheffer

De drie noordelijke provincies, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit blijven de komende vier jaar financieel investeren in het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN).

Het Kennisnetwerk staat inmiddels goed op de agenda, maar de behoefte aan kennisuitwisseling is onverminderd groot, omdat de 900 partners nog volop bezig zijn met de uitvoering. Gedeputeerde Marianne Besselink overhandigt donderdag het eerste exemplaar van het rapport over de eerste vier jaar van het kennisnetwerk aan Auke Oosterhoff van MKB Noord. Dat gebeurt tijdens het Krimpcafé XL in het Provinciehuis.

Uit het rapport blijkt onder meer dat vooral de Krimpcafés en de nieuwsbrieven van het KKNN erg worden gewaardeerd.