Alfa-college verliest watersport en schaatsen

De opleidingen watersport en schaatsen van het Alfa College in Groningen worden geschrapt. Deze opleidingen worden in Heerenveen geconcentreerd.  Het Friesland college verliest judo en sneeuwsport, want die gaan naar Groningen. 

Volgens de scholen is deze maatregel nodig om relatief dure keuzevakken met kleine groepen studenten te kunnen blijven aanbieden.

‘Samenwerking loont meer dan elkaar beconcurreren, met hopelijk positieve effecten voor de sport in het Noorden’, aldus Anke Visser, directeur van het Friesland College.