Nieuwe lesmethode moet Latijn weer up-to-date maken

Jarenlang hebben ze er aan gewerkt, en ontzettend trots waren ze dan ook toen de eerste lesboeken gedrukt werden. ‘Senatus Populusque Romanus’ is de titel van een nieuw lesboek dat dit schooljaar in het lespakket van de leerlingen van het Willem Lodewijk Gymnasium zit. Een boek dat door de eigen docenten geschreven is.

“Eigenlijk begon het vier jaar geleden”, vertelt docent Latijn Adriaan Kegel van het WLG. “De methode die we gebruikten die voldeed niet, en omdat er geen ander lesmateriaal voor handen was, ben ik samen met drie collega’s begonnen met het ontwikkelen van een eigen pakket.” Volgens Kegel is de belangrijkste vernieuwing dat de Latijnse grammatica in grote samenhangende eenheden wordt aangeboden waardoor leerlingen sneller een goed overzicht krijgen.

De methode is de afgelopen jaren gebruikt en getest op het WLG. “We zien dat het nieuwe pakket nu al tot betere resultaten leidt bij de leerlingen.” Het succes is in het land niet onopgemerkt gebleven. Eind 2013 werd contact gelegd met uitgeverij Staal & Roeland waarna deze zomer de boeken van de drukpers rolden. Inmiddels maken twintig andere gymnasia in het land gebruik van de boeken.