Gierzwaluwen in de stad geteld

Het aantal gierzwaluwen dat in de stad aanwezig is wordt momenteel geteld.

De laatste telling was twaalf jaar geleden. De gemeente wil weten hoe groot het verloop in de populatie van de dieren is.

De telling gebeurt door diverse vrijwilligers.