Geld voor longonderzoek UMCG

Drie onderzoeken naar het voorkomen van astma waar het UMCG bij betrokken is, krijgen een bijdrage van 2,2 miljoen euro van het longfonds. 

Een van de onderzoeken richt zich op factoren in de omgeving die astma veroorzaken. Een ander onderzoek is erop gericht om astma bij jonge kinderen te bestrijden.

Een derde onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de longen van een ongeboren kind en het herstel na een longontsteking bij mensen met een longziekte.