The Passion op grootbeeld in Oosterkerk

wijken
foto: www.eo.nl/geloven/evenement/the-passion

Bewoners van de Oosterparkwijk kunnen op donderdagavnd 17 april “The Passion” live op een groot beeldscherm volgen, in de Oosterkerk aan de Thomassen à Thuessinklaan.

Omdat er tijdens de opvoering van The Passion op en rond de Vismarkt veel drukte wordt verwacht, is deze oplossing voor de buurtbewoners bedacht. Voorafgaand is er in de kerk een gezamenliijke maaltijd met persoonlijk uitgenodigde buurtbewoners.

De uitzending begint die avond om acht uur. De toegang is gratis.