Project tegen uitbuiting ouderen

De gemeente, de politie en het steunpunt Huiselijk Geweld Groningen zijn begonnen met een pilotproject om financiële uitbuiting van ouderen te voorkomen.

Het project moet die uitbuiting voorkomen, signaleren en aanpakken. Dat gebeurt door voorlichting aan ouderen, en door betere samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, banken, notarissen en bewindvoerders.

Het is in de eerste plaats belangrijk om ouderen zelf bewust te maken van de risico’s die ouderen lopen. Zij geven vaak hun financiële administratie uit handen aan naasten, mantelzorgers en vrijwilligers. Die moeten anderzijds zelf ook signalen van uitbuiting kunnen constateren.