Beetje erkenning voor communistisch verzet in de stad

Het rechtzetten van een vergeten stukje geschiedenis. Dat wil Ruud Weijdeveld met zijn boek: het communistisch verzet in Groningen 1940-1945. Het boek beschrijft het verzet van de communisten in de tijd dat Nederland door Nazi-Duitsland bezet was.

De communistische verzetsstrijders kregen na de Tweede Wereldoorlog geen erkenning. De anti-Russische gevoelens tijdens de Koude Oorlog zorgde er voor dat de Communistische Partij van Nederland nooit voor vol werd aangezien.

Ruud Weijdeveld hoopt daar, met dit boek, verandering in te brengen.