Fusie Het Poortje en Elker

nieuws

Jeugdinstellingen Elker en Het Poortje fuseren per 1 januari. Het Poortje is een gesloten instelling voor jongeren die in aanraking met de wet zijn gekomen. Elker vangt in de hele provincie jongeren op die uit huis zijn geplaatst.

Beide instellingen krijgen te maken met flinke bezuinigingen. Bovendien krijgen ze vaak te maken met dezelfde jongeren. Met een fusie kan de hulpverlening beter op elkaar afgestemd worden.

De Raad van Bestuur van de nieuwe instelling bestaat uit Wybe Cnossen van Elker en Joop van der Vlugt van Het Poortje Jeugdinrichtingen. Daarnaast komt er een gezamenlijke Raad van Toezicht.