Nieuwe aanpak kwetsbare Stadjers

Het Stadsbestuur begint met een nieuwe aanpak van maatschappelijke opvang, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met alle Groninger gemeenten.

Het nieuwe programma richt zich meer dan voorheen op mensen met meervoudige problemen die onvoldoende zelfredzaam zijn en vaak niet om hulp vragen. Om daar meer inzicht in te krijgen is vorig jaar gesproken met verslaafden, ex-gedetineerden, psychiatrisch patiënten en daklozen.

Het is de bedoeling dat bij kwetsbare mensen wordt gekeken of hun problemen kunnen worden opgelost door steun via het sociale netwerk of een lokaal sociaal team. De gemeente hoopt dat hierdoor de inzet van zware vormen van hulpverlening minder vaak nodig is.