Simplon stevende af op faillisement

Volgens wethouder Dig Istha stevende poppodium Simplon af op een faillisement. De eerste 6 maanden van het jaar waren in financieel opzicht dramatisch verlopen. In de zomervakantie zijn de inkomsten altijd al minder. Ingrijpen was volgens de wethouder onvermijdelijk.

Vorige week werd bekend dat het bestuur de directeur Hubert Nauta per direct op non-actief stelde. Het bestuur en Nauta hadden onenigheid over de manier waarop de financiële problemen aangepakt moesten worden. De gemeenteraad had eerder besloten dat Simplon meer op eigen benen moest gaan staan. Er zou een bedrijfsplan komen. Dat plan werd pas in juli aan de gemeente voorgelegd en was volgens de wethouder volstrekt onvoldoende.

Het bestuur benoemde Robert Bangma tot interim-directeur. Hij is ook directeur van poppodium Vera. De wethouder heeft vertrouwen in Bangma die directeur blijft tot er een plaatsvervanger is gevonden.