Veel bezwaarschriften alsnog ingetrokken

Van alle ingediende bezwaarschriften tegen besluiten van de gemeente werd vorig jaar 38 procent ingetrokken. Dat blijkt uit de jaarverslagen van de drie bezwaarschriftencommissies in Groningen.

Veel mensen trekken hun bezwaar in na overleg. Volgens de gemeente komt dat door de informele aanpak bij de afhandeling van bezwaren. De gemeente besteedt daar veel aandacht aan, via telefonisch contact of een persoonlijk gesprek.

Vorig jaar zijn in totaal 1700 bezwaarschriften ingediend. De meeste gingen over besluiten over bijzondere bijstand en bijstand voor levensonderhoud. Van alle bezwaren is tien procent gegrond verklaard. Het overgrote deel is binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Dit alles leidde tot de betaling van 13 dwangsommen voor een totaalbedrag van 10 duizend euro.