“Uitspraken correctie eindexamens zijn indianenverhalen”

Groningse scholen in het voortgezet onderwijs zijn niet blij met het nieuws dat eindexamens niet goed worden nagekeken. “Dit zijn gewoon indianenverhalen.”

Oorzaak van alle ophef is een rapport van toetsinstituut Cito van eerder dit jaar. Daaruit blijkt dat de wettelijk verplichte tweede controle bij eindexamens vaak niet wordt uitgevoerd. Deze correctie is wel van groot belang omdat docenten bij de eerste controle te soepel beoordelen.

Vorm van fraude
Een docent uit Amersfoort laat vrijdag in een interview in De Volkskrant weten dat het probleem veel groter is. “Wat hier gebeurt, is veel groter dan de examendiefstal op Ibn Ghaldoun in Rotterdam. Dit is gewoon een vorm van fraude waar docenten en schoolbesturen stilzwijgend mee instemmen.” Als bewijs refereert de docent dat hij regelmatig krijgt te horen dat een tweede corrector geen tijd heeft, of dat er nauwelijks aanpassingen worden gedaan in de tweede correcties.

Koude douche
Op het Augustinus College en het Willem Lodewijk Gymnasium zijn ze het niet eens met de uitspraken. Zij beschouwen het nieuws vooral als een koude douche. “Onze docenten zijn de afgelopen weken druk in touw geweest om eerst de eindexamens te corrigeren, en vervolgens de tweede correctie uit te voeren. Wij herkennen ons als school dan ook absoluut niet in het interview dat in de krant staat en wij nemen er dan ook afstand van.”