Aantal overlastmeldingen stijgt

Het aantal meldingen bij Meldpunt Overlast en Zorg is in 2012 gestegen ten opzichte van 2011. In 2012 kwamen er bijna 5000 klachten binnen, dat is 12% meer dan in 2011.

Een opvallende stijging is het aantal meldingen van geluidsoverlast. Waar dat in 2011 nog bijna 100 waren is dat in 2012 gestegen naar meer dan 350. Uit onderzoek blijkt dat een drietal dancefeesten in september de oorzaak daarvan zijn.

Er is een daling geconstateerd in de categorie ‘buren’, daar waar de categorie ‘zorg’ weer gestegen is. Die stijging is een gevolg van het ‘herplaatsen’ van klachten over psychische problematiek door buren, die is in 2012 verplaatst naar de categorie ‘zorg’.