Trambureau: politiek heeft te weinig dossierkennis

nieuws

Het inmiddels opgeheven Trambureau heeft stevige kritiek op het proces rond het afblazen van de Regiotram. Volgens het bureau hebben bestuurders en politici vaak te weinig kennis om belangrijke beslissingen te nemen over grote projecten zoals de tram. Het bureau adviseert dat de politiek zich minder met dit soort processen bemoeit.

Volgens het Trambureau laat het schrappen van de tram diepe sporen na bij de betrokkenen. Bouwers, leveranciers, vervoerders en financiers zeggen dat ze in de toekomst voorzichtiger zijn met het deelnemen aan een dergelijk project. Als marktpartijen wel meedoen, dan moet er een passende vergoeding zijn voor de werkzaamheden.

Van tevoren was afgesproken dat de diverse volksvertegenwoordigers optimaal bij de Regiotram betrokken zouden worden en dat er zoveel mogelijk openheid over de gang van zaken gegeven zou worden. Dit leverde volgens het Trambureau een te grote stroom aan informatie op, die niet of nauwelijks door iedereen verwerkt kon worden. Het viel het trambureau op dat veel politici te weinig kennis van zaken hadden en dat niet iedereen aanwezig kon zijn bij de informatiemomenten.